strona www

Tworzenie stron internetowych
Sieć internet

Zbiór komputerów z nadanym numerenm IP. Komputery posiadaja oprogramowanie serwera (np. ms - server, apache)- serwer plików, serwer stron, aerwer atron, serwer baz danych oraz oprogramowanie klienckie- przeglądarki, klienci poczty, programy FTP.

Protokoły transmisji: strony internetowej- http:; poczta elektroniczna- mailto:; transfer plików- ftp

Hosting- usługa dostarczania usług internetowych

Domena- przypisanie adresu fizycznego strony www do nazwy fikcyjnej

Standardy kodu html- Organizacja w3c

obecnie HTML 4.0 znaczniki piszemy małymi literami Każdy znacznik musi mieć zakończenie atrybuty piszemy w cudzysłowach